Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội đáng chú ý nhất.

1. Đường từ QL6 đến Đồng Dương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Mai đáng chú ý có tuyến đường từ QL6 đến đường Đồng Dương. Theo quy hoạch, tuyến dài khoảng 3,3km.

Tuyến có điểm đầu ở QL6 đoạn gần đại lý xe nâng Hùng Minh. Tuyến đường này đi gần với khu đất dịch vụ Đồng Mai và hướng về đường Đồng Dương. Tuyến kết thúc ở đoạn cắt qua đường Đồng Dương khoảng 444m.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường từ QL6 đến Đồng Dương. (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường này bắt đầu từ QL6 đoạn gần đại lý xe nâng Hùng Minh (từ dốc đê Yên Nghĩa xuống QL6).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến đi qua khu đất dịch vụ Đồng Mai, chạy gần song song với các đường hiện hữu của khu đất dịch vụ này.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 5.

Đây gần như là tuyến đường bao quanh khu đất dịch vụ Đồng Mai.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 6.

Khu vực tuyến đường theo quy hoạch đi qua hầu hết là cánh đồng bỏ hoang.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến đường này cắt đường Đồng Dương đoạn gần sang cụm công nghiệp QL21B và kết thúc khi hết địa giới phường Đồng Mai.

2. Đường từ khu đất dịch vụ Đồng Mai đến Vành đai 4

 Tuyến đường từ khu đất dịch vụ Đồng Mai đến Vành đai 4 theo quy hoạch có chiều dài khoảng 1,1km. Điểm đầu tuyến ở khu đất dịch vụ Đồng Mai (gần nhà văn hóa Y Sơn), điểm cuối tuyến đối diện với ngõ 12 Thượng Mạo sau khi cắt qua Vành đai 4.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường từ khu đất dịch vụ Đồng Mai đến Vành đai 4 (màu đỏ). (Nguồn ảnh: Google).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 9.

Điểm đầu tuyến ở khu đất dịch vụ Đồng Mai (gần nhà văn hóa Y Sơn).

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 10.

Trên địa bàn phường Đồng Mai, tuyến chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng bỏ hoang.

đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến đường này thuộc địa bàn phường Đồng Mai, kết thúc ở gần Vành đai 4.

3. Đường Cống Đá nối dài đến Vành đai 4

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Mai đáng chú ý có tuyến đường Cống Đá nối dài đến Vành đai 4 dài khoảng 915m.

Tuyến có điểm đầu ở cuối đường Cống Đá (đoạn khu đất dịch vụ Đồng Mai), điểm cuối ở đường Vành đai 4.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến đường Cống Đá nối dài đến Vành đai 4 (màu đen). Đoạn màu xanh nối dài đến QL21B thuộc phường Phú Lãm. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 13.

Đường Cống Đá nối dài bắt đầu từ đoạn khu đất dịch vụ Hà Đông.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội - Ảnh 14.

Tuyến xuyên qua khu vực cánh đồng và kết thúc ở Vành đai 4.

Nguồn: vietnambiz.vn

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by VANLOCLAND.VN

Hotline